Vilja Hannula

Top 5 oivallusta kasvustrategian jalkauttamiseen

Vilja Hannula

Top 5 oivallusta kasvustrategian jalkauttamiseen

Yritys kasvaa ja uusi strategia on muodostettu. Johto on siitä innostunut ja koko organisaatiolle on viestitty asiasta – useampaan kertaan. Kuitenkin, kun tilanne on käsillä ilmenee, suuri osa ei ole valmis panostamaan uusiin toimintatapoihin. Jossain vaiheessa “kulttuuri syö strategian aamupalaksi”, työt jatkuvat vanhan kaavan mukaan ja uusi hieno strategia jää pölyttymään sähköpostiin. Johtoportaan innostus vaihtuu jossitteluun siitä, mitä olisi voitu tehdä eri tavalla.

Kauppalehden tutkimuksesta (2008) mukaan “87% johtajista pyrkii alituisesti jalkauttamaan strategiaa. Tästä huolimatta neljännes keskijohdosta on sitä mieltä, että siitä kerrotaan liian vähän.*

Tätä haastetta käsiteltiin yhdessä Kasvuryhmän intensiivisistä sparraussessioista.

TOP-oivallukset strategian jalkauttamiseen

  1. Kuvaa strategia helposti ymmärrettävällä tavalla. Strategiatavoite pitää hioa yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Strategiasta voi esimerkiksi käyttää sanaa “suunta”. Se tulee pystyä kuvaamaan yhdelle kalvolle siten, että kuka tahansa organisaatiosta osaa avata, mitä se tarkoittaa.
  2. Strategian jalkauttamisen onnistuminen kiteytyy viestintään. Onko johtoryhmässänne riittävästi viestintäkyvykkyyttä viestimään strategiasta innostavasti ja selkeästi? Mikäli ei, sitä kannattaa vahvistaa ja hankkia esimerkiksi ulkopuolista osaamista.
  3. Viesti, viesti ja viesti. Strategiasta kannattaa kommunikoida “överisti” ja sen ydinviestejä pitää jaksaa toistaa läpi vuoden. Strategian voi läpikäydä omalle porukalle vaikka 50 kertaa vuodessa. Ihmiset kyllä keksivät ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseksi.
  4. Vastuuta strategiset tavoitteet johtoryhmän rooleihin asti. Harkitse johtoryhmän vastuuttamista strategisten tavoitteiden kautta, perinteisten funktionaalisten roolien sijaan. Roolitukset ovat erilaisia, mutta kaikki kulminoituvat lopulta yhteen yhteiseen tavoitteeseen.
  5. Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa. Strategian toteuttaminen helpottuu, kun varmistat että sinulla on oikeat ihmiset oikeissa paikoissa, erityisesti johtoryhmässä. Kyvykkäisiin ja innostuneisiin ihmisiin luotetaan, ja he toteuttavat strategiaa omilla vastuualueillaan.

87% johtajista pyrkii alituisesti jalkauttamaan strategiaa. Tästä huolimatta neljännes keskijohdosta on sitä mieltä, että siitä kerrotaan liian vähän.

Ymmärrettävään strategiaan on helpompi sitoutua

Strategian jalkauttamisessa on kolme keskeistä pilaria: ymmärtäminen, hyväksyntä ja sitoutuminen. Strategiaa toteutetaan vasta, kun jokainen yksilö soveltaa sitä ja pystyy muokkaamaan sen hyödyksi asiakkaalle.

Kukka-Maaria Laineen pro gradu -tutkielman (2009) tutkimustulokset tukevat viestinnnän tärkeyttä. Suomalaisten organisaatioiden “henkilöstön mielestä strategian jalkauttamisen onnistuminen vaatii monipuolisesti eri viestintäkanavien käyttöä. He uskovat, että avoimella kommunikaatiolla on keskeisin merkitys.” Oleellista on myös ymmärtää, ettei henkilöstö ole usein tottunut käyttämään kovin muodollista tai strategiakäsittäitä vilisevää kieltä.

Vaikka johtoportaan mielestä uusi strategia olisikin jo harvinaisen selvä, on syytä muistaa, että muu organisaatio ei ole ollut yhtä intensiivisesti mukana luomassa uutta suuntaa ja sen omaksuminen voi viedä pidempään kuin odotettu. Loppujen lopuksi oleellista on saada jokainen organisaation jäsen ymmärtämään ja hyväksymään strategia sillä tasolla, että siitä on helppo kertoa omin sanoin, jolloin siihen on myös huomattavasti helpompi sitoutua.

*Blogissa on lainattu Kukka-Maaria Laineen pro gradu-tutkielmaa (Vaasan yliopisto, 2009), sekä viitattu tutkielmassa esiteltyyn Jan-Erik Lindroosin ja Kari Lohiveden kirjaan Onnistu strategiassa (WSOY, 2004).

Lue lisää aiheesta