Kasvuryhmä

Toiminta

Kasvuryhmään kuuluu Suomen nälkäisimmät scaleup-yritykset (liikevaihto 10M€-1000M€), jotka ovat liittoutuneet tekemään yhdessä Suomen seuraavaa kasvuloikkaa. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin, vertaispaineeseen ja pyyteettömään auttamiseen: yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.

Toiminnan periaatteet

Kasvuryhmäläiset kohtaavat säännöllisesti ajankohtaisten kasvuhaasteidensa ratkomiseksi ja uusien oppien oivaltamiseksi. Jokainen paikallaolija on paitsi saamassa ja oppimassa, myös antamassa omaa osaamistaan muiden käyttöön.

Kasvuryhmän sisällä käydyt keskustelut ovat aina täysin luottamuksellisia.

1. Vertaispaineen voimalla kasvuun.

Jokainen 2010-luvun liike-elämässä työskentelevä tietää, että kaikkein tärkeimmät asiat jäävät helposti operationaalisten kiireiden jalkoihin. Kasvuryhmä on jäsenilleen konkreettinen foorumi, joka antaa kasvulle erillisen ajan ja paikan. Niin kasvu muuttuu sanoista teoiksi.

2. Toimialarajojen yli tapahtuva oppiminen.

Kun halutaan tehdä kasvua, jota ei ole omalla toimialalla vielä nähty, pitää todennäköisesti tehdä jotain sellaista, jota ei vielä ole tehty. Kasvuryhmä rikkoo toimialarajat ja haastaa IT-alan ja rakennusalan yrittäjät oppimaan toisiltaan.

3. Kokemusten jakaminen.

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen eikä kaikkia virheitä tarvitse tehdä itse. Kasvuryhmä pistää kokemusperäisen yrityksen kasvattamiseen liittyvän tiedon liikkeelle pöytälaatikoista hyötykäyttöön. Yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.

Toiminnan voima

Kasvuryhmän ydin on vertaissparrauksessa, tavoitteenasettannassa ja -seurannassa sekä törkeen kunnianhimoisessa ajattelussa.

Kohtaamiset

Kasvuryhmäläiset tapaavat useita kertoja vuodessa – välillä vajaan 15 hengen sparrausporukoissa ja välillä koko lähes 200-kasvoisen jäsenistön voimin, ja joskus kahden kesken. Tapaamisissa ei ole ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuoroja, eivätkä ne ole opetustilaisuuksia. Sen sijaan keskustelun keskiössä on yrittäjien omat haasteet, joita he tuovat avoimesti muiden sparrattavaksi.

Sparraajina tilaisuuksissa vierailee säännöllisesti Suomen menestyksekkäimmät yritysjohtajat, jotka toimivat Kasvuryhmän taustavaikuttajina. Sparraajana toimii kuitenkin aina jokainen paikallaolija: hän pyrkii parhaansa mukaan auttamaan casen esittäjää kysymällä hyviä kysymyksiä, heittämällä uusia ehdotuksia, jakamalla omia kokemuksiaan ja vinkkaamalla oikeaan suuntaan.

Scaleup-kasvun kulmakivet

Kaikki alkaa kunnianhimoisista tavoitteista. Jos niitä ei asetetä, ei kasvua myöskään synny. Kasvuryhmässä käytetään tiettyjä käsitteitä ja työkaluja tukemaan kasvujohtajien matkaa kohti vuorenhuippua. Kasvun kulmakivet ovat suunniteltu helpottamaan ja systematisoimaan kasvun tavotteiden asetantaa ja seurantaa. Kasvujohtajuus ei ole helppoa, mutta kulmakivistä on varma tuntuma ponnistaa ylöspäin.

Kasvuryhmässä jokainen jäsen tekee Törkeen Lupauksen, jakaa sen avoimesti muille ja suunnittelee ja seuraa scaleup-kasvun kulmakiviä sen toteuttamiseksi. Törkee Lupaus on aidosti mielettömän kunnianhimoinen – keskimäärin se tarkoittaa liikevaihdon tuplaamista viidessä vuodessa, eikä se onnistu ilman riskinottoa. Jokainen kasvuryhmäläinen määrittelee itselleen Törkeen Lupauksen lisäksi useita mahdollisia kasvuaihioita sekä ykköskasvuhankkeen: mistä se iso, merkittävä kasvuloikka tulee syntymään? Ykköskasvuhankkeen etenemistä seurataan Kasvuryhmässä puolivuosittaisten etappien kautta. Scaleup-kasvun kulmakivistä löydät lisää myös kasvuoppaistamme.

Kasvuryhmä yhteisönä on tehnyt Törkee Lupauksen, joka on luoda kollektiivisesti uutta liikevaihtoa Suomeen 15 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä.

Arvot

Me Kasvuryhmässä toimimme ja kohtaamme…

1. Rohkeasti

Meillä on kunnianhimoa uudistua, kasvaa ja tavoitella korkealle. Me teemme Törkeitä Lupauksia.

2. Pilke silmäkulmassa

Me teemme tosissamme, mutta emme vakavissamme. Me kannustamme kokeiluun ja leikkimielisyyteen.

3. Talkoohengessä

Me autamme toisiamme pyyteettömästi ja rehellisesti. Me olemme tulleet yhteen luomaan isompaa merkitystä.

4. Konkretian voimalla

Me olemme ratkaisukeskeisiä ja käytännönläheisiä. Me nojaamme aina aitoihin caseihin ja täsmällisiin oivalluksiin.

Kasvutarinoita

Kaipaatko kasvuvoimaa
Kasvuryhmästä?

Jos olet scaleup-yrityksen kasvukapteeni ja uskot siihen, että liiketoimintasi voi kasvaa ja uudistua ennennäkemättömällä tavalla, kuulut kunnianhimoiseen ja määrätietoiseen porukkaamme!