Toiminta

Kasvuryhmään kuuluu Suomen nälkäisimmät scaleup-yritykset, jotka ovat liittoutuneet tekemään yhdessä Suomen seuraavaa kasvuloikkaa. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin, vertaispaineeseen ja pyyteettömään auttamiseen: yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.

Kasvuryhmän toimintaa ohjaa sekä yhteiset että yksilölliset liiketoimintatavoitteet, jotka jäsenet ovat itselleen asettaneet. Jäsenet, eli scaleup-yritysten toimitusjohtajat ja omistajat, kokoontuvat säännöllisesti tapaamisten ja keskusteluiden ääreen ratkomaan kasvuhaasteita, joiden kanssa kamppailevat. Jokainen paikallaolija on paitsi saamassa ja oppimassa, myös antamassa omaa osaamistaan muiden käyttöön.

Kasvuryhmän sisällä käydyt keskustelut ovat aina täysin luottamuksellisia.

1. Vertaispaineen voimalla kasvuun.

Jokainen 2010-luvun liike-elämässä työskentelevä tietää, että kaikkein tärkeimmät asiat jäävät helposti operationaalisten kiireiden jalkoihin. Kasvuryhmä on jäsenilleen konkreettinen foorumi, joka antaa kasvulle erillisen ajan ja paikan. Niin kasvu muuttuu sanoista teoiksi.

2. Toimialarajojen yli tapahtuva oppiminen.

Kun halutaan tehdä kasvua, jota ei ole omalla toimialalla vielä nähty, pitää todennäköisesti tehdä jotain sellaista, jota ei vielä ole tehty. Kasvuryhmä rikkoo toimialarajat ja haastaa IT-alan ja rakennusalan yrittäjät oppimaan toisiltaan.

3. Kokemusten jakaminen.

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen eikä kaikkia virheitä tarvitse tehdä itse. Kasvuryhmä pistää kokemusperäisen yrityksen kasvattamiseen liittyvän tiedon liikkeelle pöytälaatikoista hyötykäyttöön. Yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.

Toiminnan eri muodot

Kasvuryhmän suunta on Törkee Lupaus, ja bensa koneessa on vertaissparraus. Kollegoilta voi parhaimmillaan saada paitsi konkreettisia vinkkejä kasvun saavuttamiseksi, myös arvokasta vertaistukea ja voimaa haasteiden ratkomiseen.

Törkee Lupaus

Kaikki alkaa kunnianhimoisista tavoitteista. Kasvuryhmässä jokainen jäsen paitsi antaa Törkeen Lupauksen, josta on tilivelvollinen ympärilläolijoille. Törkee Lupaus on tarkoitus olla aidosti mielettömän kunnianhimoinen – keskimäärin se tarkoittaa liikevaihdon tuplaamista viidessä vuodessa, eikä se onnistu ilman riskinottoa. Lue lisää!

Sparraustapaamiset

Kasvuryhmäläiset tapaavat useita kertoja vuodessa – välillä kahden kesken, välillä vajaan 15 hengen sparrausporukoissa ja välillä koko jäsenistön voimin teemailloissa tai Kasvuvarikossa. Tapaamisissa ei ole ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuoroja, eivätkä ne ole opetustilaisuuksia. Sen sijaan keskustelun keskiössä on yrittäjien omat haasteet, joita he tuovat avoimesti muiden sparrattavaksi.

Sparraajina tilaisuuksissa vierailee säännöllisestiSuomen menestyksekkäimmät yritysjohtajat, jotka toimivat Kasvuryhmän taustavaikuttajina . Sparraajana toimii kuitenkin aina jokainen paikallaolija: hän pyrkii parhaansa mukaan auttamaan casen esittäjää kysymällä hyviä kysymyksiä, heittämällä uusia ehdotuksia, jakamalla omia kokemuksiaan ja vinkkaamalla oikeaan suuntaan.

Kasvun peruspilarit

Jokainen kasvuryhmäläinen määrittelee itselleen Törkeen Lupauksen lisäksi ykköskasvuhankkeen: mistä se iso, merkittävä kasvuloikka tulee syntymään? Ykköskavuhankkeen etenemistä seurataan Kasvuryhmässä puolivuosittaisten etappien ja konkreettisten steppien kautta.

Kasvutarinoita

Kaipaatko kasvuvoimaa Kasvuryhmästä?

Jos olet scaleup-yrityksen kasvukapteeni ja uskot siihen, että liiketoimintasi voi kasvaa ja uudistua ennennäkemättömällä tavalla, kuulut kunnianhimoiseen ja määrätietoiseen porukkaamme!