Marko Oksanen

Tee hallituksesta toimitusjohtajan salainen ase

Marko Oksanen

Tee hallituksesta toimitusjohtajan salainen ase

Kuinka yritys saadaan viritettyä voimakkaan kasvun tavoitteluun – mitä pitää tapahtua omistajissa, hallituksessa, johtoryhmässä ja koko muussa organisaatiossa? Tämän kysymyksen heitimme scaleup-johtajille KASKI -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä Scaleup Sessions -tapaamisessa*. Iltapäivään osallistuneet 160 johtajaa uppoutuivat keskusteluihin useiksi tunneiksi ja tuottivat niiden pohjalta lähes 500 oivallusta yhteisesti jaettavaksi. Meillä on kunnia päästä jakamaan nämä oivallukset neliosaisen blogisarjan muodossa.

Ensimmäisessä osassa keräsimme yhteen johtajien ajatukset siitä, miten hallitustyö voi parhaiten tukea toimitusjohtajaa kasvun tavoittelussa.

Näin scaleup-johtajat vastaavat tähän kysymykseen:

“Katse tulevaisuuteen!” – hallituksen tulee irrottaa katse tämän päivän operatiivisesta toiminnasta, katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja asettaa oikea tavoitetaso

Hyvä hallitus etsii mahdollisuuksia, tilkkarin homma on löytää ongelmat”. Scaleup-johtajien mukaan hallitus on se taho, joka pitää katseen tiukasti pitkällä horisontissa, etsii uusia mahdollisuuksia ja auttaa poistamaan tulevia kasvun esteitä. Tämän onnistumiseksi myös hallituksen puheenjohtajalle katsottiin tärkeäksi antaa riittävästi aikaa etäisyyden ottamiselle ja perspektiivin hakemiselle.

Hyvä hallitus etsii mahdollisuuksia, tilkkarin homma on löytää ongelmat

Keskustelijoiden mukaan hallituksen tehtävänä on asettaa yritykselle tarpeeksi haasteelliset tavoitteet sekä oikea ambitiotaso. Hallituksen tulee määrittää “toimitusjohtajan leikkikenttä”: kuinka paljon voidaan investoida? Mikä on yrityksen riskinottovalmius? Kasvussa hallituksen tulee tukea paitsi hallituksen puheenjohtajaa myös toimitusjohtajaa irrottautumaan yrityksen operatiivisesta arjesta ja tukemaan kasvua pitäen yllä strategisia prioriteetteja ja fokusta.

“Vaihda hallitusta, jos homma ei etene”- varmista asiantuntevista ja tilanteeseen sopivista jäsenistä koostuva kokoonpano

Oivalluksissa toistui vaatimus hallituksen jäsenten asiantuntijuudelle: keskustelijoiden mukaan kaikkien hallituksen jäsenten tulisi tuoda mukanaan yleisen toimialakohtaisen ymmärryksen lisäksi hallitukseen asiantuntijuutta ja kasvuosaamista. Yrityksen eri kehitysvaiheissa tarvitaan scaleup-johtajien mukaan erilaista osaamista, ja jokaisen jäsenen on tuotava roolinsa kautta lisäarvoa hallitustyöhön.

Hallituksen koko on kannattavaa pitää pienenä, ja sen jäsenten tulisi vaihtua sopivalla rotaatiolla, esimerkiksi 3–5 vuoden välein.

Keskusteluissa toistui näkemys, jonka mukaan hallituksen koko on kannattavaa pitää pienenä, ja sen jäsenten tulisi vaihtua sopivalla rotaatiolla, esimerkiksi 3–5 vuoden välein. Kompaktiin hallitukseen ei keskusteluiden mukaan myöskään mahdu “hengailijoita”, vaan ratkaisevaa on “hallituksen jäsenten kiinnostuneisuus yritystä kohtaan – ‘Rakkaudesta lajiin‘”.

“Toimitusjohtajan on oltava ajurin paikalla, ja hallitus sparraa häntä tässä tehtävässä” – tee roolijako selväksi: toimitusjohtajan tehtävä on draivata, hallituksen sparrata ja tukea sekä asettaa oikea kunnianhimon taso.

Oivallusten mukaan hallituksessa olisi hyvä toimia myös henkilöitä, joilla itsellään on taustaa toimitusjohtajan tehtävistä. Tämä mahdollistaa tietynlaisen ymmärtämisen tason, joka vaaditaan toimitusjohtajan tukemiseen. Monien mielestä hallituksen tärkein tehtävä on toimitusjohtajan sparraaminen “kontrolloinnin tai passiivisuuden sijaan”.

Useimpien keskustelijoiden mukaan hallitus on toimitusjohtajalle se taho, jonka luo voi mennä kysymysten ja ratkaisuehdotusten kanssa, poistuen “toisen näkemyksen” tai “uudenlaisen ratkaisun” kera. Eräs mielenkiintoinen idea oli, että toimitusjohtaja voi käyttää ns. “hallitusvipua”, perustellessaan päätöksiä muulle organisaatiolle.

Monet korostivat, että hallituksen tehtävä on johtaa kysymyksillä: suorien vastausten antamisen sijaan hallitus haastaa toimitusjohtajaa uusilla kysymyksillä. Keskusteluissa toistui myös ajatus hallituksen jäsenten asiantuntijuuden hyödyntämisestä, myös hallituksen kokouksen välillä: “toimarin sparrausta varten parempi foorumi on käyttää hallituksen jäseniä advisoreina kokousten ulkopuolella”.

“Hallitus tarjoaa uusia avauksia ja näkökulmia”- hallitus toimitusjohtajan strategiasparraajana

Jotkut scaleup-johtajat olivat sitä mieltä, että kasvustrategian luominen on nimenomaan hallituksen tehtävä. Toiset taas näkivät yrityksen strategian tulevan toimitusjohtajalta, ja hallituksen olevan sen luomisessa aktiivisen sparraajan roolissa.

​Kasvustrategiassa suunnitelmat usein tulevat johdolta, jonka hallitus sitten hioo ja hyväksyy – ja myös määrittää kasvuvauhtia​.

Hallituksen puheenjohtajan vastuulla katsottiin olevan fokuksen säilyttäminen strategian toteutumisessa. Erään ryhmän sanoin: “kasvustrategiassa suunnitelmat usein tulevat johdolta, jotka hallitus sitten hioo ja hyväksyy – ja myös määrittää kasvuvauhtia”. Erikseen korostettiin myös hallituksen asiantuntijuutta ja syvällisen toimialaymmärryksen merkitystä strategian sparrauksen mahdollistajana.

“Hyvä hallitus innostaa ja energisoi” – rakenna innostava ja luottamuksellinen ilmapiiri niin hallituksen sisälle kuin hallituksen ja toimarin välille.

Keskusteluissa otettiin toistuvasti esiin innostavan ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisen merkitys. Tällainen kulttuuri “kannustaa, ei tukahduta”, ja ruokkii hallituksen ja toimitusjohtajan välistä hyvää yhteistyötä. Moni koki lisäksi tärkeäksi, että onnistumisia juhlitaan rohkeasti, mutta myös epäonnistumisia osataan sietää.

Kaikesta pitää pystyä puhumaan”: keskustelijoiden mukaan liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu yhteistyössä luottamuksellisen dialogin ja sparrauksen kautta, keskustelun ollessa avointa. Luottamusta on tärkeää vaalia kaikkien osapuolten osalta. Jos et ole varma, onnistuiko hallituksen kokous antamaan toimitusjohtajalle hyvän fiiliksen ja sen tuen mitä hän tarvitsee, kysy häneltä suoraan!

Mitä seuraavista oivalluksista voisit viedä omaan hallitustyöskentelyysi? Julkaisemme ensi viikolla koosteen oivalluksista liittyen siihen, kuinka omistajat saada puhaltamaan yhteen hiileen, uskaltamaan ottamaan riskiä ja unelmoimaan isosti. Pysy kuulolla.

*Osana lokakuun lopussa pidettyä KASKI -tapahtumaa järjestimme keskustelutilaisuuden scaleupien toimitusjohtajille, hallitusten puheenjohtajille ja omistajille, joka kulki nimellä KASKI Scaleup Sessionsin.

Tapaamiseen osallistui 160 kasvunnälkäistä scaleup-johtajaa edustaen liki 7 miljardin euron liikevaihtoa. Heidät haasteltiin vaihtamaan pienryhmissä kokemuksiaan kasvun draivista – eli siitä, kuinka koko organisaatio saadaan viritettyä voimakkaaseen kasvun tavoitteluun. Tavoitteena oli saada jaettua tehokkaasti keskustelijoiden parhaat opit ja oivallukset – jotta kaikkia läksyjä ei tarvitsisi oppia kantapään kautta. 

Tästä työstä  syntyi lähes 500 oivallusta, joita Kasvuryhmällä on nyt kunnia päästä jakamaan neliosaisen blogisarjan muodossa.

Lue lisää aiheesta