Anette Tuomainen

Startupkulttuurin ja pilotoinnin johtaminen scaleup-yrityksessä

Anette Tuomainen

Startupkulttuurin ja pilotoinnin johtaminen scaleup-yrityksessä

“Määritä raamit kokeiluille suhteessa muihin tavoitteisiin.” “Varmista kuitenkin, että strategia mahdollistaa ja tukee kokeilukulttuuria.” keskustelivat kasvuryhmäläiset vuoden alussa sparraustiimissä, jossa pohdittiin kuinka scaleup-yritykset voivat hyödyntää startupeille ominaista kokeilevaa ja dynaamista kulttuuria ja kuinka sitä tulisi organisaatiossa johtaa.

Ihmiset tulee sitouttaa kokeilukulttuuriin esimerkiksi mittareiden ja palkkauksen kautta – johtoryhmätasolta lähtien.

Scaleupeihin pätee eri lainalaisuudet kuin ketterämpiin startupeihin, joilla ei ole vuosien vankkumatonta toimintaa takanaan ja suurempia rakenteita kannettavanaan. Vaikka kokeilukulttuuri on nopeatemposta, sen tarvitsemaa aikaa ja resursseja ei sovi kuitenkaan aliarvioida. Kun startupit voivat huikata toisilleen viereiseltä tuolilta, että “Hei pitäiskö meidän kokeilla tällaista!” on scaleupeille avainasiassa keskijohdon osallistaminen, sillä heidän asettaminen fasilitointirooliin kulttuurin luomiseen ja kokeilujen kannustamiseen mahdollistaa ideologian tehokkaan leviämisen organisaatiossa. Mitä muuta scaleupien tulee ottaa huomioon?

TOP 6 oivallusta kokeilukulttuurin johtamiseen

Kulttuuria ei muuteta kun puutarhaa. Yrityksen kulttuuri ja ajattelutapa on kuin elävä organismi, joka muotoutuu alati. Johdon tulee pitää edelläkävijän roolia ja näyttää esimerkkien kautta kuinka kokeilukulttuuria viedään omassa toiminnassa eteenpäin. Johdolla pitää myös olla kalenterissa aikaa tähän, etteivät kehitysideat jää huomioimatta.

Salli virheitä ja kuuntele työntekijöitäsi. Kannusta ihmisiä kokeilemaan ja tekemään virheitä. Riko rakenteita ja malleja, sekä osallista koko henkilökunta kokeiluihin. Innovaatiot eivät synny johtoryhmässä, vaan ruohonjuuritasolla.

Määritä johdon mokaamisvara. Selkeytä miten paljon riskiä olette valmiita ottamaan ja missä raja menee. Pyydä hallitusta määrittelemään oma mokaamisvara toimitusjohtajalle – selkeillä pelisäännöillä ja rajoilla tiedät milloin peli pitää viheltää poikki.

Tee kokeilukulttuurista tukipilari koko yhtiön kulttuurille. Ihmiset tulee sitouttaa kokeilukulttuuriin, esimerkiksi mittareiden ja palkkauksen kautta – johtoryhmätasolta lähtien. Tee kokeilukulttuuri näkyväksi ja korosta viestinnässä, mitä saimme aikaiseksi ja miten toimimme kulttuurin mukaisesti.

Tunnista mielipidevaikuttajat. Työyhteisössä on vahvoja persoonia, jotka toimivat sisäisinä mielipidevaikuttajina. Tunnista ketä he ovat ja käytä heitä kulttuurimuutoksen läpiviennissä, jotta myös vastarannan kiiskit saadaan mukaan.

Mokakulttuuri lounaspöytään. Työntekijöille on näytettävä, että virheet ja mokat ovat tärkeitä oppeja ja niistä kannattaa puhua. Toimitusjohtaja voisi esimerkillisesti kertoa lounaspöydässä omista “mokistaan” ja kannustaa muita kertomaan omia. Tämä rohkaisee työntekijöitä ja helpottaa kokeilukulttuuriin mukaan heittäytymistä.

Lue lisää aiheesta