Elina Mauno

Mikä ihmeen Future Back?

Elina Mauno

Mikä ihmeen Future Back?

Future Back -ajattelu kannustaa tulevaisuuden mahdollisuuksien tutkimiseen jo tänään. 

Syyskuussa Messukeskus täyttyy suomalaisten kasvuyritysten johtajista Kasvuryhmän ja Sitran järjestämässä, tulevaisuutta luotaavassa Future Back -tapahtumassa. Mutta mitä ihmettä Future Back tarkoittaa ja miten se liittyy kasvuyrityksen johtamiseen? 

Future Back, tai toiselta nimeltään backcasting, on strategiatyöskentelyssä käytettävä toimintamalli, jonka arvo syntyy ennakkoluulottomuudesta ja nykyhetkestä irtautumisesta. Future Back on strateginen tapa ajatella, jossa luodaan ensin kunnianhimoinen tulevaisuudennäkymä ja palataan sitten askel askeleelta takaisin kohti nykyhetkeä hahmottaen toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Eli kirjaimellisesti, ajatellaan tulevaisuudesta takaisin nykyhetkeen – ei nykyhetkestä tulevaisuuteen.

Perinteinen strategiatyö johtaa usein vaisuihin visioihin ja inkrementaaliseen parannukseen nykyhetkestä kohti visiota. Tavanomaisessa skenaariotyössä puolestaan tarkasteltava tulevaisuus on työn alkaessa avoin ja laadittavat skenaariot voivat päätyä erilaisiin lopputiloihin (Rubin 2004). Future Back -työskentelyssä irtaudutaan nykyhetken rajoittavista tekijöistä ja totutuista ajattelutavoista. Tulevaisuudenkuva hahmotetaan ensin kunnianhimoisesti ja tuorein ajatuksin, ottamatta vielä kantaa siihen millä tarkoilla askeleilla siihen päästään. 

Risto Siilasmaa kuvaa kirjassaan Paranoidi Optimisti (2018) tilannetta, jossa Nokian strategiaa oltiin uudistamassa ja hän pyysi jokaisen yksikön johtajaa laatimaan sisäisen strategian, jolla maksimoidaan yksikön arvon luonti. Saatuaan ehdotukset Risto huolestui: “kaikki ehdotukset olivat pikkuparannuksia tämänhetkiseen tilanteeseen.” Erilaisena lähestymistapana tilanteeseen hallitus ehdotti perinteisen strategiatyön sijasta “tulevaisuudesta takaisin” -työskentelyä (Future Back) ja jokaista yksikköä pyydettiin luomaan uudet strategiat Future Back -menetelmän avulla. 

Minusta se oli juuri oikea keino pakottaa NSN:n ja HERE:n johtajat murtautumaan perinteisten ajattelumallien vankilasta ja rohkaista heitä kuvittelemaan mahdottomia. He saisivat haaveilla vapaasti, millainen maailma olisi kymmenen vuoden kuluttua; ongelmana oli se, miten sinne päästäisiin. Lähtemällä liikkeelle tulevaisuudesta ja palaamalla taaksepäin vuosi kerrallaan “tulevaisuudesta takaisin” -harjoitus tuottaa konkreettisen suunnitelman matkasta tulevaisuuteen. “ Paranoidi Optimisti, Siilasmaa (2018)

Miksi jokaisen kasvujohtajan ja kasvuyrityksen tulisi hyödyntää Future Back -työskentelyä? Törkeän kasvun saavuttaminen vaatii kunnianhimoisia, törkeitä tavoitteita, ja näiden tavoitteiden syntyminen puolestaan unelmointia ja ennakkoluuloton visiointia. Usein perinteinen johtamistapa johtaa inkrementaaliseen kasvuun, sillä strategiatyössä keskitytään parantamaan nykytilaa askel askeleelta. Jos puolestaan tavoitellaan merkittävää ja kestävää kasvua, vaatii se yritykseltä ja yksilöiltä uudistumista ja uudenlaisia ajattelutapoja. Future Back -metodi on loistava keino auttamaan irtautua nykyhetken kahleista ja keskittyä ajattelemaan tulevaisuutta mahdollisuuslähtöisesti. 

Tervetuloa mukaan Future Back -tapahtumaan Messukeskukseen 19.9.2019! Tapahtumassa pääset sparrailemaan lisää Future Back -ajattelusta ja tulevaisuutta mullistavista megatrendeistä. Kasvuryhmän ja Sitran järjestämässä Future Back -tapahtumassa jaetaan kokemuksia huomisen liiketoiminnasta ja kiertotalouden kasvumahdollisuuksista – johtajalta johtajalle, yrittäjältä yrittäjälle. Keynote- ja case-puheenvuorot pitävät Risto Siilasmaa (Nokia), Aaro Cantell (Normet), Jukka Laakkonen (Hydroline) ja Peter Fredman (Fredman Group). Tapahtumaan ovat tervetulleita suomalaisten keskisuurten yritysten kasvukapteenit, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan oman liiketoimintansa lainalaisuuksia. Tapahtuma on maksuton , mutta paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu heti mukaan: https://kasvuryhma.fi/future-back/

Lue lisää aiheesta