Jooel Friman

Megatrendit kannattavan kasvun keskiössä

Jooel Friman

Megatrendit kannattavan kasvun keskiössä

Kasvuryhmän kohtaamisissa on nostettu yhä enemmän keskusteluun aiheita kuten digitalisaatio, työn muutos ja kierto- ja jakamistalous. Järjestimme helmikuussa megatrendeihin valmistautumiseen keskittyvän workshopin, jossa hallituksen puheenjohtajat arvelivat kuinka megatrendit voivat tuoda liiketoimintaan uusia mahdollisuuksia ja kasvunäkymiä ja kuinka niihin voisi tarttua jo nyt.

Megatrendit ovat pitkän aikavälin suurimmat liiketoiminnan kasvun mahdollistajat ja toisaalta myös suurimmat uhat. Megatrendejä yhdistää niiden suuren vaikutuksen lisäksi myös se, että ne ovat vaikeasti ymmärrettäviä ja havaittavia. Kun globalisaatio pyyhkäisi ylitsemme ja muutti muun muassa tavan jolla kauppaa käydään, oli se monelle paikalliselle toimijalle kohtalokasta. Muutokseen ei reagoitu riittävän nopeasti. Juuri megatrendien huono havaittavuus tekee niistä vaikeita. Yleensä muutos tapahtuu aluksi hitaasti kunnes muutosnopeus on kaikille ilmiselvä, jolloin muutoksen tekeminen on taas liian myöhäistä. Kun muutos ehtii havaitsemisvaiheeseen alkaa yritysten kilpajuoksu kohti niitä, jotka olivat ajoissa ja ovat jo ehtineet mullistaa toimialaa. Kuitenkaan usein tässä vaiheessa tehty kiri ei riitä edes siihen, että pysyttäisiin paikallaan. Jatkuva uudistuminen ja kasvu on yrityksen elinehto.

Forecasting ja backcasting

Mutta miten yritykset voivat ennustaa tulevaisuutta? Tähän on yleisesti esitelty kaksi tyypillistä lähestymistapaa: Forecasting ja Backcasting. Forecasting eli ennustaminen seuraa miten yrityksellä tulee menemään ja miltä indikaattorit näyttävät. Backcasting lähtee ajatuksesta, jossa mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita mietitään ensin ja sitten tulevaisuudesta tuodaan katse takaisin yrityksen nykyhetkeen. Tämä tapa helpottaa varmistamaan, että tulevaisuudessa halutut asiat laitetaan aluilleen nyt, sekä auttaa laittamaan perspektiiviin kuinka kauan jonkun asian tekeminen kestää, jotta edes kyseinen todellisuus olisi mahdollinen. Forecastingiä on helppo käyttää mittaamaan ollaanko menossa haluttuun tulevaisuuden visioon tai mikä mahdollista visioista on todennäköisimmin toteutumassa.

Hallitustyön tuleekin keskittyä kasvun fundamentteihin. Tulevaisuuden skenaarioiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, sekä sen arvioiminen kuinka kauan muutoksen läpivieminen organisaatiossa kestää ovat hallituksen ydintehtäviä. Organisaatiomuutos kestää helposti kolmesta viiteen vuotta ja hallituksen täytyy olla ainakin tämän verran markkinoita edellä ja valmiina investoimaan uusiin kasvuhankkeisiin.

Tartutuko suoriin, epäsuoriin vai kerrannaisvaikutuksiin?

Murrosvoimiin on mahdollista tarttua yrityksen sisällä kolmenasteisten vaikutuksien kautta. Olemme tunnistaneet näitä siinä kontekstissa, miten varsinkin scaleup-yritykset Suomessa voivat hyödyntää murrosvoimia kasvun lähteenä. Ensin esitellen suorat vaikutukset, kasvuhankkeissa megatrendejä kannattaa hyödyntää suoraan ja sitoa yrityksen kasvu niin, että ainakin yksi globaali megatrendi kuten digitalisaatio, urbanisaatio, työn muutos tai kiertotalous linkittyy suoraan yrityksen toimintaan. Jos näin ei vielä yrityksessäsi ole, voisiko tämän liiketoiminnan muutoksen aloittaa heti?

Epäsuorat vaikutukset ovat jo vaikeampia ja niiden kokoa on vaikea mitata. Hyvänä esimerkkinä on mobiililaitteiden vallankumous joka on muuttanut lukemattomia aloja. Tekoälystä povataan seuraavaa kaikkia aloja järisyttävää megatrendiä. Epäsuoria vaikutuksia kohtaan voi suojautua opiskelemalla ja kokeilemalla. Yhä nopeammin muuttuvat markkinat tarjoavat tähän kuitenkin hyviä mahdollisuuksia.

Kolmannen asteen yhteydet luovat kerrannaisvaikutuksia joita on mahdoton ennustaa. Tämä on kuitenkin se alue missä on suurimmat mahdollisuudet innovoida ja luoda kasvua – yhdistää uutta ja vanhaa, verkostoitua useamman megatrendin taitekohtaan. Vaikka maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, myös mahdollisuuksien määrä on suurempi kuin koskaan. Aloita tänään! Älä jää odottamaan, miltä tulevaisuus näyttää.

Tekemässämme megatrendien skenaariotyöskentelyssä jokainen arvioi omalle yritykselleen soveltuvia lähestymistapoja tulevaisuuden liiketoimintaansa liittyen. Tässäpä pääoivallukset suoraan kasvujohtajilta:

Oivalluksia megatrendeihin valmistautumisesta

Kelvottomaan pääomaan ei saa rakastua. Etsi jatkuvasti uusia kasvuproteiinin lähteitä. On mahdotonta olla ketterä tai tarttua uusiin tilaisuuksiin jos samaan aikaan takertuu vanhaan. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja eivät saa olla liian juurtuneita pystyäkseen kyseenalaistamaan itsensä ja yrityksensä.

Auto tallissa ja vene laiturissa? Etsi uusia tapoja hallita aineellista ja aineetonta pääomaa. Koneiden ja tarvikkeiden käyttökertojen on oltava maksimissa ja hävikki ja idle minimissä. Mikä osa yrityksessänne voisi olla kiertotalouden alaista virtaa, voisiko se olla omat työntekijänne? Onko omistamisesta tullut primitiivinen tarve?

Maksetaanko palkka kokemuksesta vai suoriutumisesta? Tee myös kokeneille ja pitkäaikaisille tekijöille Performance level -analyysi ja määrää palkka sen mukaan. Sen on heijastettava saavutuksia ja tuloksia.

Rekrytoiminen ja talent management on erittäin tärkeää. Tulevaisuuden osaajissa painottuu aivan omanlaisensa ongelmanratkaisutaidot. Mikäli et hallitse rekrytointia, on sama kuin yritystänne ei olisi olemassa.

Yrityksen on kasvettava yli markkinan. Kasvu ei itsessään tarkoita, että olet saanut enemmän markkinasijaa. Monen tie tyssää siihen, ettei pärjää markkinalle vaikka vuosikasvu olisikin 10-20%.

Onko muutos nopeaa vai hidasta? Muutoksen merkit ovat näkyvissä kaikkialla. Ne pitää hyväksyä ja tehdä asialle jotain nopeasti. Tarkastele missä vaiheessa oma vastauksenne muutoksiin oikeasti on.

Lue lisää aiheesta

Kaipaatko kasvuvoimaa
Kasvuryhmästä?

Jos olet scaleup-yrityksen kasvukapteeni ja uskot siihen, että liiketoimintasi voi kasvaa ja uudistua ennennäkemättömällä tavalla, kuulut kunnianhimoiseen ja määrätietoiseen porukkaamme!