Kuusi oivallusta siihen, miten oikeita esimiehiä synnytetään

Kuusi oivallusta siihen, miten oikeita esimiehiä synnytetään

Kun yritys kasvaa voimakkaasti, johtamisjärjestelmät laahaavat usein perässä. Väkimäärä kasvaa ja kysymysten määrä moninkertaistuu, mutta päätöksenteko pakkautuu edelleen johdolle, jonka aika menee tiimien tukemiseen esimiesten tukemisen sijaan. Kyseessä on usein lähinnä tottumiskysymys, joka vaatii toimintapamuutoksen paitsi esimiehissä myös alaisissa.

Yksi jäsenyrityksistämme toi seuraavan haasteen sparrattavaksi kollegoiden kesken. Kyseessä on nopeasti kasvava yritys, jossa esimiesten rooli ei ole kehittynyt haluttuun suuntaan; uudehko esimiesporras ei kanna kokonaisvastuuta tiimeistä. Mitä tehdä, kun esimiehet eivät osaa ottaa vastuuta ihmisten johtamisesta, eivätkä alaiset toisaalta vaadi sitä heiltä? Miten koko porukan saa sisäistämään uuden johtamisjärjestelmän?

TOP6 oivallusta esimiesten johtamisesta

  1. Valitse oikeat ihmiset. Esimiesroolia ei kannata käyttää insentiivinä onnistumisista. Erinomaisesta myyjästä ei pidä tehdä johtajaa, mikäli hän ei ole esimiestyyppiä. Esimiehen rooli on palvelurooli, missä pitää olla aito halu ja innostus muihin ihmisiin ja heidän auttamiseensa.
  2. Tarkastele suhdelukua. Onko organisaatiossasi esimiesten ja alaisten välinen suhde paras mahdollinen? Välillä pienempi määrä esimiehiä, joilla on enemmän aikaa keskittyä johtamiseen, voi olla parempi ratkaisu kuin isompi joukko.
  3. Kirkasta hyvän esimiestyön odotukset. Luo konkreettinen kuvaus esimiehen roolista ja tavoitteista sekä hyvän esimiestyön odotuksista. Varmista myös, että se käydään läpi kaikkien kanssa ja nivotaan yhdeksi jatkuvaa toimintaa.
  4. Ulkoista hallintotehtävät muualle. Jotkut yritykset ovat erottaneet esimiehen roolista erikseen hallinnolliset tehtävät ja pilotoineet Leadership-as-a-Service-lähestymistä. Tarvitseeko esimiehen olla henkilö, joka esimerkiksi ylläpitää lomakirjanpitoa vai voisiko sen ajan mieluummin käyttää hyvään johtamiseen?
  5. Viesti myös lyhyesti ja yksilöidysti. Sen sijaan, että viestit tärkeistä asioista kootusti kaikille johtajille, ota tavaksi käydä myös 10 minuuttia kestäviä lyhyitä ad-hoc tapaamisia/puheluita asianosaisten kanssa. Viestin teho on täysin erilainen ja voit varmistua siitä, että se tulee sisäistettyä.
  6. Tee itsestäsi tarpeeton. Esimiestyössä – ja varsinkin toimitusjohtajana – hyvä lähtökohta on rehellinen pyrkimys tehdä itsestäsi tarpeeton. Pidä huoli siitä, ettet ole päätöksenteon pullonkaula ja että päätöksiä tehdään ilman ylimääräistä varmistelua. Anna alaisille valtaa ja vastuuta tehdä omat päätöksensä.

Toimivan esimiesjärjestelmän luomisessa on oleellista valita sopivat ja tietyt kriteerit täyttävät henkilöt esimiehiksi ja johtajiksi. Usein esimiesrooliin nostetaan kokemusvuosiltaan ansioitunut työntekijä. Vaikka nämä henkilöt ovat kyllä sitoutuneita, he eivät välttämättä ole aina sopivimpia valintoja rooliin.

Yhtälailla johtoportaaseen on tärkeää valita sopivimmat henkilöt, antaa heille selkeät tavoitteet ja rooli. Johtajana on tärkeää pysyä itse tavoitettavissa, mutta sopivan välimatkan etäisyydellä siten, että tiimit oppivat kääntymään oman esimiehensä puoleen kysymysten kanssa, eivätkä kaikki päätökset pakkaudu johdon harteille.

Lue lisää aiheesta