Kasvuryhmä

Anette Tuomainen

Kokeiluja, megatrendejä ja uusi toimitusjohtajamme – tältä näyttää vuotemme 2019

Anette Tuomainen

Kokeiluja, megatrendejä ja uusi toimitusjohtajamme – tältä näyttää vuotemme 2019

“Määritä raamit kokeiluille suhteessa muihin tavoitteisiin.” “Varmista kuitenkin, että strategia mahdollistaa ja tukee kokeilukulttuuria.” keskustelivat kasvuryhmäläiset vuoden alussa sparraustiimissä, jossa pohdittiin kuinka scaleup-yritykset voivat hyödyntää startupeille ominaista kokeilevaa ja dynaamista kulttuuria ja kuinka sitä tulisi organisaatiossa johtaa.

Ihmiset tulee sitouttaa kokeilukulttuuriin esimerkiksi mittareiden ja palkkauksen kautta – johtoryhmätasolta lähtien.

Scaleupeihin pätee eri lainalaisuudet kuin ketterämpiin startupeihin, joilla ei ole vuosien vankkumatonta toimintaa takanaan ja suurempia rakenteita kannettavanaan. Vaikka kokeilukulttuuri on nopeatemposta, sen tarvitsemaa aikaa ja resursseja ei sovi kuitenkaan aliarvioida. Kun startupit voivat huikata toisilleen viereiseltä tuolilta, että “Hei pitäiskö meidän kokeilla tällaista!” on scaleupeille avainasiassa keskijohdon osallistaminen, sillä heidän asettaminen fasilitointirooliin kulttuurin luomiseen ja kokeilujen kannustamiseen mahdollistaa ideologian tehokkaan leviämisen organisaatiossa. Mitä muuta scaleupien tulee ottaa huomioon?

TOP 6 oivallusta kokeilukulttuurin johtamiseen

Kulttuuria ei muuteta kun puutarhaa. Yrityksen kulttuuri ja ajattelutapa on kuin elävä organismi, joka muotoutuu alati. Johdon tulee pitää edelläkävijän roolia ja näyttää esimerkkien kautta kuinka kokeilukulttuuria viedään omassa toiminnassa eteenpäin. Johdolla pitää myös olla kalenterissa aikaa tähän, etteivät kehitysideat jää huomioimatta.

Salli virheitä ja kuuntele työntekijöitäsi. Kannusta ihmisiä kokeilemaan ja tekemään virheitä. Riko rakenteita ja malleja, sekä osallista koko henkilökunta kokeiluihin. Innovaatiot eivät synny johtoryhmässä, vaan ruohonjuuritasolla.

Määritä johdon mokaamisvara. Selkeytä miten paljon riskiä olette valmiita ottamaan ja missä raja menee. Pyydä hallitusta määrittelemään oma mokaamisvara toimitusjohtajalle – selkeillä pelisäännöillä ja rajoilla tiedät milloin peli pitää viheltää poikki.

Tee kokeilukulttuurista tukipilari koko yhtiön kulttuurille. Ihmiset tulee sitouttaa kokeilukulttuuriin, esimerkiksi mittareiden ja palkkauksen kautta – johtoryhmätasolta lähtien. Tee kokeilukulttuuri näkyväksi ja korosta viestinnässä, mitä saimme aikaiseksi ja miten toimimme kulttuurin mukaisesti.

Tunnista mielipidevaikuttajat. Työyhteisössä on vahvoja persoonia, jotka toimivat sisäisinä mielipidevaikuttajina. Tunnista ketä he ovat ja käytä heitä kulttuurimuutoksen läpiviennissä, jotta myös vastarannan kiiskit saadaan mukaan.

Mokakulttuuri lounaspöytään. Työntekijöille on näytettävä, että virheet ja mokat ovat tärkeitä oppeja ja niistä kannattaa puhua. Toimitusjohtaja voisi esimerkillisesti kertoa lounaspöydässä omista “mokistaan” ja kannustaa muita kertomaan omia. Tämä rohkaisee työntekijöitä ja helpottaa kokeilukulttuuriin mukaan heittäytymistä.

Lue lisää aiheesta

Anette Tuomainen

Kokeiluja, megatrendejä ja uusi toimitusjohtajamme – tältä näyttää vuotemme 2019

Anette Tuomainen

Kokeiluja, megatrendejä ja uusi toimitusjohtajamme – tältä näyttää vuotemme 2019

Kasvuryhmän uusi toimitusjohtaja Katriina Juntunen on taustaltaan strategiatyön ja muutoksen ammattilainen. Hän visioi Kasvuryhmän vaikutuksen viemistä keskisuurten yritysten kentässä uudelle tasolle. Katriinaa innostaa Kasvuryhmän toiminnan voimana toimiva yrittäjien keskinäinen vertaissparraus ja pyyteetön auttaminen. Tänä vuonna toiminnassa aiotaan viljellä vielä ahkerammin kokeilukulttuuria, rakentaa uusia lähtöjä sekä ammentaa uusia kasvun lähteitä talouselämää mullistavista megatrendeistä. Yksi vuoden pääteemoista Kasvuryhmässä on tänä vuonna kasvua kiertotaloudesta.

Katriina Juntunen aloittaa Kasvuryhmän uutena toimitusjohtajana helmikuussa 2019, kun aiemmin yhteisömme kasvukapteenina toiminut Vilja Hannula jäi vuodenvaihteessa vanhempainvapaalle. Katriina laittaa kädet saveen Kasvuryhmässä virallisesti 18.2.2019 ja uumoilee hymy huulessa keväästä tulevan dynaaminen sekä jäsenten kanssa tutkiva ja kokeileva. Katriina ehti toimia aiemmassa työpaikassaan Trainers’ Housella 10 vuoden ajan, viimeiseksi muutosmetodeista vastaavana  johtajana, johtoryhmän jäsenenä sekä vastuuhenkilönä talon oman digitaalisen muutosjohtamisen alustan kehittämisessä ja kansainvälistämisessä. Katriinalla on erityisen vahva tausta johtajuuden, strategiatyön, muutoksen ja kestävän liiketoiminnan alueilta.

Kasvuryhmän hallituksen puheenjohtaja Timo Saalasti on mielissään siitä, että jo toimitusjohtajahaku osoitti Kasvuryhmän herättäneen valtavan kiinnostuksen ja että positioon löydettiin saumattomasti sopiva henkilö. “Saimme sellaisen toimitusjohtajan, jolla on vahva esimieskokemus ja joka on ollut tekemisissä paljon yritysten valmentamisen kanssa, ja joka on nyt aivan liekeissä vertaissparrauksesta.” kuvailee Timo ajatuksiaan.

Laajempaa vaikutusta ja ripeitä kokeiluja

Katriina on innoissaan scaleupien merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja uskoo Kasvuryhmän voimaan vaikuttaa, millainen ilmapiiri Suomessa vallitsee kasvuun liittyen ja millaisia aloitteita sen eteen konkreettisesti tehdään. “Koska tärkeintä on luomamme vaikutus, Kasvuryhmän tiimin työn tulee olla vaikuttavaa. Tähänastisen polun eteen tehty työ on loistavaa, ja nyt on hyvä aika viedä toimintaa seuraavalle tasolle. Samoin kuin puskemme kasvuyrittäjiä uudistumaan, niin meidän täytyy myös itse uudistua. En malta odottaa työskentelyä mahtavan tiimin ja upeiden jäsentemme kanssa!”

Tarkoitus on päästä mahdollisimman nopeasti testaamaan uusia ideoita jäsenten kanssa ja selvittämään, miten voimme jatkuvasti luoda enemmän arvoa heille.

Kasvuryhmän yhteisö kasvaa joka vuosi, ja tällä hetkellä aktiviisia jäseninä on jo yli 200 kasvujohtajaa ympäri Suomea. Keskisuurilla yrityksillä on erityisen suuri vaikutus yksityisen sektorin liikevaihdolle ja työpaikoille, joista ne muodostavat ison siivun. Kasvuryhmässä ydinarvo syntyy elementeistä, joiden pohjalle toiminta vuonna 2015 rakennettiin: Katriina uskoo vankasti yrittäjältä yrittäjälle ja johtajalta johtajalle tapahtuvaan vertaissparraukseen, joka on ennen kaikkea oppimista, jakamista ja rohkeuden lainaamista.

Uusia avauksia toimintaan tullaan hakemaan juurikin tiiviisti jäsenten kanssa. “Haluamme olla lähellä jäseniä ja varjella kokeilukulttuuria. Tarkoitus on päästä mahdollisimman nopeasti testaamaan uusia ideoita jäsenten kanssa ja selvittää, miten voimme jatkuvasti luoda enemmän arvoa heille. Näin heillä on yhä paremmat valmiudet nousta Suomen taloutta muuttaviksi menestystarinoiksi” Katriina kuvailee.

Tulevaisuuden skenaariot  merkittävänä teemana

Katriina haluaa nostaa valokeilaan myös taloutta mullistavat megatrendit mahdollisuuksina, joihin kasvuyritysten tulee kiinnittää huomiota liiketoiminnan uudelleenarvottajina ja kasvun lähteinä. Kasvuryhmän yksi tämän vuoden pääteemoista onkin kasvua kiertotaloudesta. “Tavoitteenamme on auttaa ja innostaa jäseniä tunnistamaan, miten he voivat tehdä tuottavaa ja kasvavaa liiketoimintaa niin, että vaikutus on sekä liiketaloudellinenettä kestävän kehityksen mukainen.”

Tulevaisuuden skenaarioihin valmistautuminen kulkee Kasvuryhmän kohtaamisissa tänä vuonna keskeisesti mukana. “Future backaaminen” kannattaa sillä kun on valmistautunut tulevaan, on tarvittavaa resilienssiä muutosten iskiessä kasvoille. Timo kiteyttää resilienssin merkitystä sanoin: “Kun haluaa kasvaa epävarmojen aikojen kohdatessa, juuri silloin pitää pohtia tulevaisuutta ja vahvistaa muskeleita. Jos tielle sattuu laskeutumaan musta joutsen, siitä selvitään, jos eteen tuleekin valkoinen joutsen niin muskeleita käytetään seuraavaan isompaan kasvuloikkaan! Keinovalikoimassa täytyy aina pitää kiertotalous, resurssitehokkuus ja digitalisaatio.”

Meillä Kasvuryhmässä on erinomainen mahdollisuus edistää uusien arvojen mukaisten oppien ja mallien leviämistä scaleupien innostajiksi laajemminkin.

Aikeemme innostaa keskisuuria yrityksiä kohti kierto- ja jakamistaloutta saa vauhtia yhteistyöstä Sitran kanssa. Sitran keräämät näkökulmat, tutkimukset ja konkreettiset opit kiertotaloudesta luovat pohjaa muutokselle, jossa scaleupeilla on mahdollisuus tuottaa merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta Suomeen. “Skenaarioihin varautumisen lisäksi voittavat ne, jotka osaavat tehdä ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa.” lisää Timo. Meillä Kasvuryhmässä on erinomainen mahdollisuus edistää uusien arvojen mukaisten oppien ja mallien leviämistä scaleupien innostajiksi laajemminkin.

Lue lisää aiheesta