Kohtaamiset

Kasvuryhmäläiset tapaavat useita kertoja vuodessa – välillä vajaan 15 hengen sparrausporukoissa ja välillä koko lähes 200-kasvoisen jäsenistön voimin, ja joskus kahden kesken. Tapaamisissa ei ole ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuoroja, eivätkä ne ole opetustilaisuuksia. Sen sijaan keskustelun keskiössä on yrittäjien omat haasteet, joita he tuovat avoimesti muiden sparrattavaksi. Mukana on kuitenkin useasti sparraajia, jotka jakavat kokemuksiaan menestyksekkäältä johtamisen ja kasvuyrittäjyyden matkaltaan.

Sparraustiimit

Kohtaamispaikka pyyteettömälle auttamiselle
Kasvuryhmäläiset tapaavat neljä kertaa vuodessa pienryhmissä, joissa he tukevat, sparraavat ja haastavat toistensa kasvusuunnitelmia sekä ratkaisevat kasvun johtamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita luottamuksellisessa ympäristössä Chatham house -sääntöjen vallitessa.

Jokaiseen sparraustiimitapaamiseen tuodaan tavallisesti kaksi casea eri kasvuryhmäläisten toimesta. Sparraajina toimivat Kasvuryhmän perustajajäsenet ja muut jäsenet. Näkökulmacasessa rohkea kasvuryhmäläinen avaa yrityksensä kasvutarinan auttaen muuta tiimiä saamaan oivalluksia omaan liiketoimintaansa. Roundtable-casessa sparraustiimiläinen vuorollaan tuo pöytään yrityksensä tilanteen ja haasteet avoimesti laittaen itsensä likoon, ja saa vastapalveluksena sparrausta koko tiimiltä niihin ongelmiin, joihin sitä oikeasti eniten juuri nyt kaipaa. Aiheet vaihtelevat kasvun johtamisen ja kasvun lukkojen poistamisen. Kuinka motivoin johtoryhmää omaksumaan kasvun kulttuurin? Miten minimoin henkilöriskin? Kuinka saan datan ja analytiikan tukemaan kasvustrategiaa?

Sparraustiimeissä syntyy myös joka tapaamisella valtava määrä oivalluksia, jotka ovat avoimen keskustelun upeita tuotteita. Pilkahduksia näistä löytyy #oivalluksia -sarjasta blogissamme.

Teemaillat

Yhteistalkoot universaalin teeman ratkomiseksi
Kasvuryhmäläiset kokoontuvat useamman kerran vuodessa yhteen tilaan purkamaan kasvun kannalta keskeistä teemaa, joka koskettaa jokaista kasvuun pyrkivää yritystä. Iltojen keskiössä on case-tarinat Kasvuryhmän jäsenistöstä, ja myös sen ulkopuolelta.

Aiheet valitaan jäsenistön toiveiden mukaan. Illan tarkoitus on esitellä eri tarinoita siitä, miten muut ovat onnistuneet ja millaisia lähestymistapoja voi tärkeisiin aiheisiin erilaisilla yrityksillä olla.

10/2015: Kasvukulttuuri
10/2015: Imitointi
12/2015: Henkilöstö
5/2016: Kasvuorganisaatio
3/2016: Brändi ja design
6/2016: Merkityksellisyys
8/2016: Hallitustyöskentely
10/2016: Epäonnistuminen
2/2017: Kasvun rahoitus
5/2017: Palkitsemisjärjestelmät
6/2017: Kollaboraatiomallit
9/2017: Työnantajabrändi
12/2017: Yrityskaupat
4/2018: Kansainvälistymin
en 6/2018: Johtajana kasvaminen
12/2018: Kokeilukulttuuri

Kasvuvarikot

Täsmäisku omaan ajankohtaishaasteeseen Kasvuvarikossa kasvuryhmäläiset jaetaan pienryhmiin heidän tämän hetken polttavimpien kasvuhaasteidensa perusteella vertaissparraukseen. Tarkoituksena on ideoidenvaihto muiden samassa tilanteessa olevien kanssa – oli kyseessä sitten esim. Kiinan markkinan haasteet, johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen tai uusien kasvuhankkeiden tunnistaminen.

Yhteisten haasteiden vertaissparrauksen lisäksi Kasvuvarikossa on mahdollisuus saada arvokasta näkemystä kokeneemmilta tekijöiltä, supersparraajilta. Kasvuvarikoissa vilahtelee vaihteleva joukko Suomen kasvukonkareita ja Kasvuryhmän sparraajia, jotka avartavat omia kokemuksiaan ja haasteitaan matkaltaan menestykseen ja ovat valmiita paneutumaan kinkkisiin teemoihin avunannon takia.

Introt

Kohtauttaminen yksilöltä toiselle Kasvulukkosi ovat luultavasti sellaisia haasteita, jotka joku toinen on jo aiemmin ratkaissut. Kasvuryhmässä jäseniä introtaan kahdenkesken tai pienen porukan kesken toisilleen ajankohtaisten haasteiden ja kertyneiden kokemusten kohtauttamiseksi.

Yhteisöstämme löytyy mieletön määrä kollektiivista tietoa ja osaamista kasvuyrittäjyyden lukoista. Verkoston voima on siinä, että jokainen kasvuryhmäläinen on sitoutunut jakamaan omaa osaamistaan ja omia kokemuksiaan muille pyyteettömän antamisen hengessä.

Kasvuryhmäläiset löytävät toinen toisistaan ongelmien ratkomisessa joko spontaanisti tapaamisissa, tai tiimin tekemien introjen kautta. Kasvuryhmän tiimi pyrkii introamaan toisilleen ne jäsenet, joilla akuutit haasteet ja kysymykset voisivat selkeytyä keskustelemalla jonkun sellaisen kanssa, joka on käynyt läpi samanlaisia tilanteita.

Kasvutarinoita

Lue Johtajalta johtajalle -opas!

Johtajalta johtajalle -oivallusoppaaseen on valikoitu nostoja niistä tuhansista kokemuksista ja ajatuksista, jotka Kasvuryhmän toiminnassa on jaettu suljettujen ovien takana, luottamuksen ilmapiirissä ja vertaistuen hengessä. Ne ovat oivalluksia yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.