Jooel Friman

Käännä työn murros kasvuksi!

Jooel Friman

Käännä työn murros kasvuksi!

Työn murros ravisuttaa taloutta ja yhteiskuntaa

Automaation tuomat kasvun mahdollisuudet, kaupungistuminen ja väestöpyramidin rakenne muokkaavat yhteiskuntaamme voimakkaasti tulevina vuosina. McKinsey (2017) arvioi, että jopa yli kolmannes nykyisistä työntekijöiden työtehtävistä on automatisoitavissa Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Samalla työtehtävät muuttuvat enemmän teknisiä, kognitiivisia sekä luovia että johtamistaitoja vaativiksi. Tämä puolestaan edellyttää työntekijöiden kouluttamista uudelleen – samaan aikaan kun kilpailu osaajista kasvaa entisestään.

Kokonaisuuksien hallinnasta tulee uusi menestymisen edellytys

Toisaalta, työn murros tarjoaa valtavan suuria mahdollisuuksia kasvaa ja muuttaa tapoja, joilla yritykset toimivat. Tätä muutosta draivaavat erityisesti keikka- ja konetalous yleistyvinä työn muotoina. Keikkatyössä työntekijät vastaanottavat työtehtäviä alustan kautta ja työstä saa korvauksen tehtyä lopputulosta kohden. Tämä mahdollistaa joustavamman työnteon, mutta pilkkoo myös työtä osiin ja siirtää vastuuta toimeentulosta työntekijälle. Kasvuyritykselle tämä mahdollistaa on-demand-mallisen toiminnan, erityisesti luovissa tietotyön tehtävissä. Samalla liiketoiminta verkostoituu ja kokonaisuuksien hallinnasta tulee uusi menestymisen edellytys.

Konetalouden mahdollisuudet syntyvät puolestaan toistuviin ja standardoituihin tehtäviin. Konkreettisimmin tämä on nähty pilvi- ja SaaS-palveluiden kasvavana kysyntänä. Moni yrityksen perustoiminnoista taloushallinnosta rekrytointiin digitalisoituu ja aiempaa suuremman osan työtehtävistä hoitaakin ihmisen sijaan kone. Yritysten on otettava käyttöön järjestelmiä ja opeteltava tehokkaampia prosesseja, jotka  tuovat lisää systemaattisuutta toimintaan. Ei olekaan yhtään yllättävää, että CRM on ollut yrityksen johtamisen tärkein työkalu viimeisen kymmenen vuoden ajan!

 

TOP 5 -vinkit kasvun johtamiseen työn murroksessa

Ympäristön muuttuessa aiempaa nopeammin oppimisesta ja uusien systeemien rakentamisesta on tullut yritysten elinehto. Tämän valtavan muutoksen keskellä tarvitsemme ihmisinä ennen kaikkea inspiraatiota ja kontekstia. Alla Kasvuryhmäläisten TOP 5 -vinkit, miten kasvua voi johtaa työn murroksessa:

 

  1. Rakenna kasvutarina ja konteksti, joka luo merkitystä työntekijän maailmaan. Kaikki haluavat olla ennemmin mukana yrityksessä, joka kasvaa kuin sellaisessa, joka pysyy paikallaan. Sido työn murros toimintaan, älä mieti sitä tyhjiössä.
  2. Ala toimimaan verkostossa. Älä ajattele, että yrityksesi olisi kaiken keskellä. Osaamista ja työtä voi saada niin freelancereilta kuin vakituisilta työntekijöiltä. Löydä yrityksellesi tasapaino joustavuuden ja jatkuvuuden väliin.
  3. Ryhdy ostamaan lopputulosta. Mieti, mitkä asiat ovat toiminnassa merkittäviä.  Mittaa niitä ja pyri ostamaan niitä.
  4. Pidä kiinni ydinosaamisestasi. Varmista, että yrityksen tärkeimmät osaajat osallistuvat ja kasvavat uusiin haasteisiin organisaation sisällä.
  5. Panosta oppimiseen! Se, millä pääsit tänne, ei tule viemään sinua Törkeeseen Lupaukseesi. Kartoita uudet kyvykkyydet ja taidot, mitä eteenpäin menemiseen tarvitaan.

Lue lisää aiheesta