19.9.2019 @ Messukeskus

Kasvuyritysten tulevaisuus

Kasvuyrityksistä pärjäävät 5 vuoden päästä parhaiten ne, jotka tarttuvat tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja varautuvat vääjäämättömiin muutoksiin jo nyt.

19.9.2019 @ Messukeskus

Kasvuyritysten tulevaisuus

Kasvuyrityksistä pärjäävät 5 vuoden päästä parhaiten ne, jotka tarttuvat tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja varautuvat vääjäämättömiin muutoksiin jo nyt.

Tämän hetken isoimpia muutoksia on kiertotalous, joka kätkee sisäänsä valtavat liiketoimintamahdollisuudet.

Future Back -tapahtumassa kiertotalouden mahdollisuuksia käsitellään kasvuyrityksille konkreettisella tavalla.

"Kiertotalous antaa mahdollisuuden koko liiketoiminnan keksimiseen uudelleen"

Jouni Teppo, toimitusjohtaja, Sisu Akselit

Mikä ihmeen Future Back?

Future Back -työskentelyssä oman toimialan tulevaisuudenkuvaa ja uusia arvontuotantomalleja tarkastellaan ennakkoluulottomasti. Irtautuminen oman organisaation uudistumista rajoittavista tekijöistä on työskentelytavan ensimmäinen askel.

Future Back -mallissa strategiset askeleet luodaan tulevaisuudesta käsin nykyhetkeen päin – päin vastoin kuin perinteisessä strategiatyöskentelyssä on totuttu toimimaan.

Valtava

700mrd € 
mahdollisuus

Tulevaisuus ei kehity lineaarisesti nykyisyydestä.

Muutos tapahtuu aina hitaammin kuin luulemme, mutta nopeammin kuin olisimme koskaan voineet kuvitella.

Parhaat yritykset hyödyntävät kiihtyvän muutoksen ja kasvavat sen mukana.

Kokemuksia jakamassa

ohjelma päivittyy kaiken aikaa

Aaro Cantell

Yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja

Normet Group Oy

Moni yritys kaatuu siihen, että ei aktiivisesti hae uusia kasvumahdollisuuksia tai tartu niihin riittävän rohkeasti

Aaro Cantell osti Normetin vuonna 2005, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut maanalaisen rakentamisen globaaliksi menestystarinaksi. 25 miljoonasta 315 miljoonaan euroon kasvaneessa Normetissa kasvu on syntynyt uusien asioiden rohkealla kokeilulla ja arvoketjussa eteenpäin siirtymisellä. ”Yhdessä synnytetään halu muuttaa maailmaa omalla toimialalla – tehdä jotain merkittävää mistä voi olla ylpeä!” Normetissa identifioidaan jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia ja lanseerataan 2-4 kasvuhanketta vuosittain. Kasvumahdollisuuksia tunnistetaan kaikilla tasoilla, erityisesti asiakaspinnassa. ”Jos olisimme jääneet paikoilleen meille olisi viime vuosien kaivosalan murroksessa käynyt todella huonosti.”

aaro_cantel
Risto

Risto Siilasmaa

Nokian hallituksen puheenjohtaja

F-Securen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Menestyvillä yrityksillä on vahva visio ja selkeät toimintatavat purkaa visio konkreettisiksi askeliksi

Risto Siilasmaa on Suomen vaikutusvaltaisimpia johtajia ja Future Back -menetelmän henkilöitymä. Kunnianhimoisen tulevaisuuskuvan purkaminen hallittaviksi osiksi mahdollistaa loistavan tavan torjua romahdusskenaarioita ja löytää menestysskenaarioita. ”Mitä enemmän meillä on skenaarioita, sitä todennäköisempää on, että olemme ajajan paikalla emmekä kuljetettavan paikalla.” Riston paranoidi optimismi on sitä, että aimo annos todellisuuden tajuista pelkoa yhdistetään optimistiseen tulevaisuuden asenteeseen. Miksi säilyy aina tärkeämpänä kysymyksenä kuin mitä tai miten.

Kaisa Hietala

Hallituksen puheenjohtaja, Tracegrow Oy
Hallituksen jäsen, Kemira Oyj

Kiertotalouden mukaiset uudet kumppanuudet moninkertaistavat bisnesmahdollisuudet 

Kaisa Hietala haastaa yritysjohtajia muuttamaan megatrendien haasteet liiketoimintamahdollisuuksiksi ja kasvuksi. Jatkossa kasvua synnytetään uudenlaisissa ekosysteemeissä, mikä vaatii uutta ajattelutapaa. Alkuvuoteen 2019 asti Kaisa vietti 20 vuotta öljyteollisuudessa. Hän luotsasi Nesteellä uusiutuvien tuotteiden startup-tiimin maailman suurimmaksi ja kannattavimmaksi uusiutuvien tuotteiden toimijaksi, tuottaen 3 miljardin euron tulot 1 miljardin euron voitolla.
Kaisa Hietala
jyri_arponen

JYRI ARPONEN

Senior Lead, liiketoiminnan kehittäminen ja kiertotalous

Sitra

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleilla, digitalisaatiolla ja asiakaskeskisyydellä

Kiertotalous tulee mullistamaan yritysten perinteisiä arvoketjuja, kun liiketoimintamallit muuttuvat suoraviivaisista ’ota – valmista – hävitä’ -tuotantoputkista kiertäviksi liiketoimintamalleiksi. Samaan aikaan mahdollistuu kassavirran kasvattaminen arvoketjun jokaisessa kohdassa. Jyri sparraa yrityksiä Suomessa ja maailmalla tähän muutokseen ja vetää muun muassa projektia, missä Sitra yhdessä Teknologiateollisuuden ja Accenturen kanssa on kehittänyt teollisuusyrityksille käsikirjan kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymiseen. Käsikirja on ladattavissa: www.kasvuakiertotaloudesta.fi

fredman-henkilöstö-huhtikuu-2019-02457

Peter Fredman

Yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja

Fredman Group Oy

Digiloikka onnistuu perinteisilläkin toimialoilla ja se avaa ennennäkemättömiä väyliä kansainvälisille kasvumarkkinoille.

Peter Fredmanilla on selkeä päämäärä, mihin suuntaan Fredman Group on yrityksenä menossa. Eskimo-tuotteista tuttu yritys on viime vuosien aikana ottanut digiloikan ja on tänä päivänä teknologian aallonharjalla kulkeva palveluyritys. Kiertotalouden ja digitalisaation vauhdittamana Fredman Groupin tavoitteena on triplata liikevaihto nykyisestä 24 miljoonasta viiden vuoden sisällä, valtaosan kasvusta tullessa palvelubusineksen kautta ulkomailta. 

Jani Lehikoinen

Palvelujohtaja, osakas

Hydroline Oy

Markkinoita nopeampi kasvu vaatii uusia kasvun lähteitä

Maailman johtavat kone- ja laitevalmistajat ovat lisänneet tilauksiaan Hydrolinelle, joka viimeisten vuosien aikana on tehnyt merkittäviä investointeja sekä tuotantoon että täysin uusiin kasvualueisiin. Uudet palveluinnovaatiot kiihdyttävät yrityksen kasvua – vain neljä vuotta sitten Hydrolinella tunnistettiin kiertotalouden mahdollisuudet kunnossapitopalveluiden kautta. Palveluiden osuus on joka vuosi kaksinkertaistunut ja lähivuosille haetaan 10 miljoonan euron vuosittaista myyntiä.  Kasvua Hydrolinella on vauhdittamassa myös kunnonvalvonnan digitalisoiminen, mikä tuo hydrauliikkasylintereiden käytönaikaisen datan hyötykäyttöön.

janilehikoinen

FUTURE BACK

tapahtuman Törkee Lupaus

300+ Scaleup johtajaa

150

yhteisesti jaettua oivallusta

0% Bullshit 100% kasvun tekemistä

20%
hurmosta
80%
konkretiaa

30+ kasvukokemusta

Kenelle?

Oletko valmis kyseenalaistamaan oman liiketoimintanne lainalaisuuksia?

Arjen keskellä on joskus vaikea olla avoin uusille mahdollisuuksille.

Future Back -tapahtuma tarjoaa kasvujohtajille ympäristön nähdä uusia mahdollisuuksia johtajakollegoiden kokemusten kautta.

Miksi?

Future back -tapahtumassa puhutaan kokemuksista huomisen busineksestä, yrittäjältä yrittäjälle ja johtajalta johtajalle.

Suomalaisten kasvuyritysten johtajat kertovat miten he ovat uudistaneet liiketoimintaa kestävän kasvun mahdollistamiseksi.

Tapahtumassa annetaan työkaluja ja ideoita siihen miltä maailma näyttää tänään ja 5 vuoden kuluttua. Tule jakamaan kokemuksia johtajakollegoidesi kanssa ja työstämään yrityksenne tulevaisuutta.

Ohjelma

12.30 - 13.30 Ilmoittautuminen ja astuminen uuteen aikaan

Saavuthan paikalle viimeistään klo 13.30
Esillä on yritysesimerkkejä, joissa hyödynnetään kiertotalouden liiketoimintamalleja 
Välipalaa

13.45 - 14.00 Tutustuminen oman pöytäseurueen kesken

14.00 - 15.30 OHJELMA #1: OLETKO MUKANA?

Hyvien kuulumisten kierros

Co-keynote -puheenvuorossa:
Aaro Cantell
Risto Siilasmaa

Kaisa Hietala
Jyri Arponen

Tehtävä #1: Kasvukapteenin kypsyysmittari

15.30 - 16.00 Tauko & kahvi

Esillä on yritysesimerkkejä, joissa hyödynnetään kiertotalouden liiketoimintamalleja

Kasvukapteenien Lounge
Kahvia ja suolaista välipalaa

16.00 - 17.00 OHJELMA #2: KASVUMAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN (FUTURE)

Case Fredman Group, Peter Fredman

Tehtävä #2: Yrityksesi tulevaisuudenkuva

17.00 - 18.30 OHJELMA #3: KOHTI TOTEUTUSTA (BACK)

Case Hydroline, Jani Lehikoinen

Tehtävä #3: Hyödyntämättömien mahdollisuuksien tunnistaminen
Tehtävä #4: Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Törkeimmät oivallukset

18.30 - 20.00 Cocktail-tilaisuus

Kasvun tekemistä hyvän ruuan, juoman ja seuran äärellä

Voit ottaa tulevaisuuden haltuun tai voit odottaa tulevaisuuden tapahtuvan. Väistämätön fakta on, että yritykset, jotka osaavat tehdä ilmastonmuutoksesta businestä, tulevat menestymään. Kasvavassa markkinassa on helpompi kasvaa kuin maturoituneessa markkinassa.

Kiertotalouden kasvualustalla lisäarvo syntyy uusien liiketoiminta- ja hinnoittelumallien sekä uudelleen valmistuksen ja modulaarisen valmistuksen kautta. Koneet ja laitteet suunnitellaan siten, ettei niistä synny jätettä, vaan niitä voidaan huoltaa, korjata, valmistaa uudelleen ja myydä eteenpäin yhden tai useamman kerran. Näiden toimintamallien ympärille edelläkäviijäyritykset rakentavat uusia ja innovatiivisia palvelukonsepteja.

Ratkaisun avain 1: Asiakaskeskeisyys

Kilpailun kiristyessä yritysten tulee jatkuvasti kirkastaa tai uudelleenmääritellä tuottamansa lisäarvo asiakkailleen. Palveluiden kehittämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tarjoamaa tarkastellaan yhä useammin kokonaisvaltaisena ratkaisuna, jossa tuote ja siihen joko suoraan kiinnittyvät palvelut tai lisäarvopalvelut sulautuvat toisiinsa saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Ratkaisun avain 2: Teknologiat

Uudet teknologiat mahdollistavat uusia palvelumalleja, esimerkiksi tuotteiden reaaliaikaisen seurannan ja sitä kautta paremman ennakoinnin. Asiakkaalle pystytään tarjoamaan merkittävää lisäarvoa tarpeeseen vastaavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla. Samanaikaisesti on mahdollista vähentää luonnonvarojen kulutusta. 

Kasvu syntyy menneiden hetkien valinnoista. Tulevien vuosien kasvun lähteet löydetään nyt.

Uusien kasvun lähteiden jatkuva ja systemaattinen tunnistaminen on menestyvien yritysten resepti. Yrityksen muutos ja uudistuminen laitetaan liikkeelle strategiatyön kautta ja konkreettisesti uudistuminen näkyy uusien liiketoimintamallien, tuotteiden tai palveluiden käyttöönoton myötä.

Kasvun lähteitä voidaan lähteä tunnistamaan kahdesta eri näkökulmasta: 1) täysin uuden liiketoiminnan kautta ja 2) nykyisenliiketoiminnan hyödyntämättömän potentiaalin kautta.

Huolimatta siitä kumpaa polkua kulkee, keskeistä on tunnistaa asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet sekä oman yrityksen vahvuudet ja lähteä tutkimaan oman kilpailuedun vahvistamista niiden pohjalta. 

Perinteiset take-make-waste -arvoketjut muuttuvat lineaarisista kiertäviksi muun muassa käyttöiän pidentämisen ja uudelleen valmistuksen kautta. Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia ovat:

Jakamisalustat (sharing platform): yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto

Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain): kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut

Tuote palveluna (product as a service): palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan

Tuotteen elinkaaren pidentäminen (product life extension): tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella

Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recovery and recycling): elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja
uudelleenhyödyntäminen.

Siirtyminen uusiin toimintamalleihin vaatii muutoksia yrityksen ajatusmallissa, kyvykkyyksissä ja rakenteissa sekä yritysten välisessä yhteistyössä.

Tyypillisesti haastavinta on muokata ajatus- ja toimintamallia lopputuleman myyntiin sen sijaan, että myytäisiin yhä uudelleen valmistettavia tuotteita. Se miten yrityksessä oivalletaan tiedon ja teknologian hyödyntäminen, ratkaisee kilpailuedun.

Näin pääset liikkeelle uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisessä:

1.Hahmota uudet liiketoimintamallit

2.Tunnista tarvittavat kyvykkyydet

3.Testaa ja skaalaa

Tapahtumaan kutsutaan suomalaisten kasvuyritysten johtajia.

Tapahtuma on täynnä.

Q&A

Future Back on strategiatyöskentelyssä käytettävä toimintamalli, jossa yrityksen tulevaisuudenkuvasta luodaan askeleet nykyhetkeen – päin vastoin kuin perinteisessä tavassa, missä strategiset tavoitteet viedään tulevaisuuteen. Future Back -työskentelyssä irtaudutaan nykyhetkestä ja yrityksen uudistumista rajoittavista tekijöistä. Tulevaisuudenkuva luodaan perehtymällä omaa toimialaa muokkaaviin trendeihin sekä tarkastelemalla uusia arvontuotantomalleja ennakkoluulottomasti. Future Back -toimintamalli kannustaa tulevaisuuden businesmahdollisuuksien tutkimiseen ja pilotointiin jo tänään.

Kiertotalous on ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen paineessa syntynyt uusi talousmalli. Kiertotalouden keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kiertotalouden visiossa jätettä ei enää synny, kun ylijäämämateriaalit ovat raaka- ainetta muille ja tuotteet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen. Arvo syntyy palveluilla ja älykkyydellä.

Kiertotalous avaa yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uudenlaiseen kasvuun. Kasvu syntyy avoimessa yhteistyössä ja rohkeasti uusia liiketoimintamalleja hyödyntäen Uudet teknologiat tukevat kaikkea tätä. Kiertotalouden sanotaankin olevan jopa suurin murros tuotannossa, kulutuksessa ja koko globaalissa taloudessa 250 vuoteen.

Sitran selvityksen mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Pelkästään konepajateollisuuden osalta kiertotalouden vuosittaisen potentiaalin on arvioitu olevan 300 – 450 miljoonaa euroa. Maailmalla kiertotalousmarkkinoiden arvon on arvioitu olevan jopa 700 miljardia euroa (Ellen MacArthur Foundation).

Tapahtumaan kutsutaan suomalaisten keskisuurten yritysten kasvukapteeneita – toimitusjohtajia, hallitusten puheenjohtajia ja omistajia – jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan oman liiketoiminnan lainalaisuuksia. Tapahtuma tarjoaa heille vertaisia kokemuksia sekä inspiraatiota uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen. Paikkoja on rajoitetusti.

Jokainen kutsuttu kasvukapteeni voi kutsua kasvukapteenikollegoita toisista yrityksistä tai oman johtoryhmän jäseniä mukaan. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, nopeimmat varmistavat paikkansa tapahtumassa.

Future Back -tapahtuman järjestää Kasvuryhmä yhteistyössä Sitran kanssa. Kasvuryhmä on 2015 perustettu scaleup-yritysten liike, jossa suomalaisten yli 10M€ vaihtavien yritysten kasvukapteenit auttavat toisiaan ja siten yrityksiä kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi.

Kasvuryhmän Törkee lupaus on, että vuoden 2023 loppuun mennessä Kasvuryhmän vertaistoiminta on lisännyt suomalaisten keskisuurten yritysten kasvutahtoa ja -tekoja niin, että yhteisöön kuuluvat scaleupit ovat luoneet yhteensä 15 MRD € lisää liikevaihtoa. 

Kasvuryhmän perustajissa on yritysmaailmasta tunnettuja nimiä kuten Mika Anttonen, Matti Alahuhta, Aaro Cantell ja Ilkka Paananen. Kasvuryhmän jäsenenä on yli 200 suomalaisten keskisuurten yritysten johtajaa ja pääomistajaa.

Saapumisohjeet

Messukeskuksen Siipi

  • Rautatieläisenkatu 3 Pysäköintialueen osoite
  • (navigaattoriin) Ratamestarinkatu 13

Yhteyshenkilöt

Mikaela Wikström

Elina Jaakkola

Yhteistyössä

sitra-logo

Tapahtumassa mukana

Kasvuryhmän yhteistyökumppanit

Kasvuryhmä

Keilaniementie 1 (Keilalampi)

02150 Espoo, Finland

Y-tunnus: 2677339-4

Kasvuryhmä inspiroi ja kiihdyttää scaleupien uusiutumista ja kasvua Suomesta maailmalle. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin, vertaispaineeseen ja pyyteettömään auttamiseen.