Toiminta

Kasvuryhmä ei ole konsultointia, kahvittelukerho tai klubitoimintaa. Kasvuryhmä on jo hyvän kasvun tehneen yrittäjän ja yritysjohtajan käytännön keino nostaa yrityksensä uudelle kasvu-uralle.

Miten Kasvuryhmä auttaa kasvun tavoittelussa?

Kasvuryhmän vaikuttavuus perustuu neljään tekijään:

 1. Kovat tavoitteet eli Törkee Lupaus.

  Kaikki alkaa kunnianhimoisista tavoitteista. Jos niitä ei aseta, kasvua ei myöskään synny. Kasvuryhmässä jokainen jäsen paitsi antaa Törkeen Lupauksen, myös jakaa sen koko porukalle. Se on yksinkertainen tapa tehdä omasta lupauksesta todempi.
 2. Vertaispaine on kuningas.

  Jokainen 2010-luvun liike-elämässä työskentelevä tietää, että kaikkein tärkeimmät asiat jäävät helposti operationaalisten kiireiden jalkoihin. Kasvuryhmä on jäsenilleen konkreettinen foorumi, joka antaa kasvulle erillisen ajan ja paikan. Niin kasvu muuttuu sanoista teoiksi. 
 3. Toimialarajojen yli.

  Kun halutaan tehdä kasvua, jota ei ole omalla toimialalla vielä nähty, pitää todennäköisesti tehdä jotain sellaista, jota ei vielä ole tehty. Kasvuryhmä rikkoo toimialarajat ja haastaa IT-alan ja rakennusalan yrittäjät oppimaan toisiltaan.
 4. Kokemukset jakoon.

  Pyörää ei kannata keksiä uudelleen eikä kaikkia virheitä tarvitse tehdä itse. Kasvuryhmä pistää kokemusperäisen yrityksen kasvattamiseen liittyvän tiedon liikkeelle pöytälaatikoista hyötykäyttöön. Yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.

Mitä Kasvuryhmässä ihan konkreettisesti tehdään?

Kasvuryhmän toiminnalla on kolme muotoa:

1. Sparraustiimit: Missä bisneksessä olet ja mitä yrität saavuttaa?


Kasvuryhmäläiset ovat jakautuneet 5 kertaa vuoden aikana kokoontuviin 15-25 hengen ryhmiin, joissa he tukevat, sparraavat ja haastavat toistensa kasvusuunnitelmia sekä ratkaisevat kasvun johtamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita luottamuksellisessa ympäristössä Chatham house -sääntöjen vallitessa.

Sparraustiimeissä Kasvuryhmän jäsenet kommunikoivat toisilleen haasteistaan standardimuotoisilla kasvusuunnitelmilla. Niissä keskitytään siihen, missä nyt ollaan, mihin halutaan mennä ja miten sinne päästään.


Törkee lupaus


2. Teemaillat: Tuoreinta ajattelua kasvun isoimmista teemoista

Kasvuryhmäläiset kokoontuvat 4 kertaa vuodessa yhteen tilaan purkamaan sellaista kasvun kannalta keskeistä teemaa, joka koskettaa jokaista kasvuun pyrkivää yritystä. Tähän asti on pureuduttu mm. megatrendien avaamiin kasvumahdollisuuksiin, imitaation rooliin globaalien kasvutarinoiden rakennuspalikkana, kasvun kulttuurin rakentamiseen, maailmanluokan osaamisen hankkimiseen ja brändin rakentamiseen.


3. Kokemuspörssi: Operatiiviset vinkit jakoon ilman pullonkauloja

Kasvusuunnitelmaa toteuttaessaan kasvuryhmäläiset kohtaavat kasvun esteitä, hidasteita tai kriittisiä valintatilanteita. Näiden ratkaisemiseksi kasvuryhmäläisillä on käytössään palvelu, joka auttaa heitä löytämään joukostaan juuri ne henkilöt, joilla on onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia käsillä olevan haasteen ratkaisemisesta työuransa aikana (esim. palveluliiketoiminnan rakentaminen, Kanadan markkinoiden avaaminen, johtoryhmätyöskentelyn parantaminen).

Mitä jäsenillä on tästä sanottavaa?

"Oli kuin lätkän MM-joukkueeseen ois päässyt mukaan". Mistä Kasvuryhmässä on oikein kyse? Kysyimme jäseniltä, he kertovat.

Miten konreettista kasvua saadaan aikaan? Jäsenet valottavat sitä, mitä Kasvuryhmän kokoontumisissa oikeasti tehdään.

"Se mikä ei kasva, mätänee." Miksi haluan kasvaa - vaikka se vaatii hyppyä tuntemattomaan? Kasvuryhmäläiset kertovat. 

Inspiraatiota vai pakottamista? Sekä että ja paljon muuta tarjoaa Kasvuryhmä. "Ajallisesti erinomainen investointi." 

Kasvuryhmä on ensi sijassa tekoja, ei puheita. Miten jäsenyritykset aikovat kasvun toteuttaa? Mitä ovat Törkeät lupaukset?

 

Kasvutarinoita?

Kasvuryhmän perustajajäsen ja hallituksen jäsen Aaro Cantell kertoo johtamisfilosofiastaan, Kasvuryhmän perustamisesta ja siitä, miksi myös luopuminen on tärkeää.

"Olen isältäni oppinut työnteon", sanoo Kokkikartanon toimitusjohtaja Kati Rajala, joka Kasvuryhmässä tuntee saapuneensa kotiin. 

"Tämähän on kuin orkesterin johtamista", vertaa toimitusjohtaja Mika Tanner, jonka luotsaama Bilot on matkalla törkeään kasvuun. Mutta miten luodaan kasvun kulttuuri?

"Vaihtoehto oli lisätä kontrollia tai antaa vapautta", kertoo Saalastin hallituksen pj ja "päävalmentaja" Timo Saalasti kasvun pullonkaulasta. 

"Mietittiin, että mitä tälle 30 hengen tilitoimistolle oikein tekisi", muistelee nykyään 2300 henkeä työllistävän Accountorin toimitusjohtaja Asko Schrey 15 vuoden takaista aikaa. Unelmat siivittivät lopulta pitkälle - ja tarina on vasta alussa.

"Mä uskallan ottaa riskin, joka pahimmillaan syö meiltä vuoden tuloksen", kuvaa Jarkko Veijalainen peukalosääntöään.